Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calmness
calmness
['kɑ:mnis]
danh từ
sự yên lặng, sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh


/'kɑ:mnis/

danh từ
sự yên lặng, sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "calmness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.