Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
celanese
celanese
[,selə'ni:z]
danh từ
tơ nhân tạo xelanit


/,selə'ni:z/

danh từ
tơ nhân tạo xelanit

Related search result for "celanese"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.