Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
by-work
by-work
['baiwə:k]
danh từ
việc phụ (làm vào lúc nhàn rỗi)


/'baiwə:k/

danh từ
việc phụ (làm vào lúc nhàn rỗi)

Related search result for "by-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.