Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bolus
bolus
['bouləs]
danh từ
(dược học) viên thuốc to


/'bouləs/

danh từ
(dược học) viên thuốc to

Related search result for "bolus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.