Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blue ruin
blue+ruin
['blu:ruin]
danh từ
rượu tồi, rượu gắt


/'blu:ruin/

danh từ
rượu tồi, rượu gắt

Related search result for "blue ruin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.