Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đổ nát


[đổ nát]
Fall to pieces, be in ruin, collapse.Fall to pieces, be in ruin, collapse


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.