Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bilbo
bilbo
['bilbou]
danh từ, số nhiều bilbos
(sử học) cái gươm


/'bilbou/

danh từ, số nhiều bilbos
(sử học) cái gươm

Related search result for "bilbo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.