Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
psycho
psycho
['saikou]
tính từ
(thông tục) bị bệnh tinh thần
danh từ
(thông tục) người bị bệnh tinh thần


/'saikou/

tính từ
(thông tục) bị bệnh tinh thần

danh từ
(thông tục) người bị bệnh tinh thần

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "psycho"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.