Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sailor

sailor
['seilə]
danh từ
lính thuỷ, thuỷ thủ
bad sailor
người hay bị say sóng
good sailor
người đi biển không bị say sóng


/'seilə/

danh từ
lính thuỷ, thuỷ thủ !bad sailor
người hay bị say sóng !good sailor
người đi biển không bị say sóng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sailor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.