Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wigeon
wigeon
Xem widgeon


/'wid n/ (wigeon) /'wid n/

danh từ
(động vật học) vịt trời mareca

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wigeon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.