Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wayward
wayward
['weiwəd]
tính từ
không dễ dàng điều khiển được, không dễ dàng hướng dẫn được
ương ngạnh, bướng bỉnh, đồng bóng một cách trẻ con
a wayward child
một đứa trẻ bướng bỉnh
hay thay đổi, bất thường (tính tình)


/'weiwəd/

tính từ
ương ngạnh, bướng bỉnh (trẻ con...)
hay thay đổi, bất thường (tính tình)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wayward"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.