Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
voyager
voyager
['vɔiidʒə]
danh từ
người du hành, người thực hiện một chuyến du lịch xa (nhất là đến những vùng chưa biết đến trên thế giới bằng đường biển)


/'vɔiədʤə/

danh từ
người đi du lịch xa bằng đường biển

Related search result for "voyager"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.