Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
voyageur
voyageur
[,vɔii'ʒə:]
danh từ
người chuyên chở hàng hoá và hành khách (ở vùng vịnh Hút-xơn)
người chở thuyền (Ca-na-đa)
người chào hàng/chiêu hàng, người môi giới


/,vwaiɑ:'ʤə:/

danh từ
người chuyên chở hàng hoá và hành khách (ở vùng vịnh Hút-xơn)
người chở thuyền (Ca-na-đa)

Related search result for "voyageur"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.