Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unimpressive
unimpressive
[,ʌnim'presiv]
tính từ
không gây ấn tượng sâu sắc, không gây xúc động, không gợi cảm
không hùng vĩ, không nguy nga, không oai vệ, không uy nghi


/'ʌnim'presiv/

tính từ
không gây ấn tượng sâu sắc, không gây xúc động

Related search result for "unimpressive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.