Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unimpressiveness
unimpressiveness
[,ʌnim'presivnis]
tính từ
tính chất không gây ấn tượng sâu sắc, tính chất không gây xúc động, tính chất không gợi cảm
tính chất không hùng vĩ, tính chất không nguy nga, tính chất không oai vệ, tính chất không uy nghi


/'ʌnim'presivnis/

danh từ
tính không gây được ấn tượng sâu sắc, tính không gây xúc động


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.