Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ungraceful
ungraceful
[ʌn'greisful]
tính từ
không có duyên, không duyên dáng, không yêu kiều
không phong nhã, không thanh nhã


/'ʌn'greisful/

tính từ
không có duyên, vô duyên
không thanh nhã

Related search result for "ungraceful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.