Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ungracefulness
ungracefulness
[ʌn'greisfulnis]
danh từ
vẻ không có duyên, vẻ không duyên dáng, vẻ không yêu kiều
vẻ không phong nhã, vẻ không thanh nhã


/'ʌn'greisfulnis/

danh từ
vẻ không có duyên, vẻ vô duyên
vẻ không thanh nhã


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.