Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tweaker
tweaker
['twi:kə]
danh từ
(tiếng lóng) súng cao su (đồ chơi trẻ con)


/'twi:kə/

danh từ
(từ lóng) súng cao su (đồ chơi trẻ con)

Related search result for "tweaker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.