Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
three-point landing
three-point+landing
[,θri:pɔint'lændiη]
danh từ
(hàng không) sự hạ cánh an toàn
sự kết thúc cừ


/'θri:pɔint'lændiɳ/

danh từ
(hàng không) sự hạ cánh an toàn
sự kết thúc cừ

Related search result for "three-point landing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.