Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tastiness
tastiness
['teistlis]
danh từ
vị ngon, sự đầy hương vị


/'teistlis/

danh từ
vị ngon, tính ngon lành
(thông tục) tính nhã, tính nền

Related search result for "tastiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.