Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suppuration
suppuration
[,sʌpju'rei∫n]
danh từ
(y học) sự mưng mủ; sự nhiễm trùng (của vết thương..)


/,sʌpjuə'reiʃn/

danh từ
(y học) sự mưng mủ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "suppuration"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.