Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supersession
supersession
[,su:pə'se∫n]
danh từ
sự bỏ đi
sự thay thế


/,sju:pə'seʃn/

danh từ
sự bỏ đi
sự thay thế

Related search result for "supersession"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.