Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sunless
sunless
['sʌnlis]
tính từ
trời râm; âm u; không có mặt trời, không có ánh nắng, tối tăm


/'sʌnlis/

tính từ
không có mặt trời, không có ánh nắng, tối tăm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sunless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.