Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
streak

streak
streak

streak

A streak is a long mark or stripe of color.

[stri:k]
danh từ
đường sọc, vệt
black with red streaks
màu đen sọc đỏ
streak of light
một vệt sáng
streak of lightning
tia chớp
like a streak of lightning
nhanh như một tia chớp
vỉa
tính, nết, tính nết
he has a streak of humour in him
ở anh ta có cái nét hài hước
hồi, cơn, vận (thời kỳ thua hoặc thắng liên tục; nhất là trong đánh bạc)
to hit a winning streak
gặp vận đỏ
like a streak
(thông tục) nhanh như chớp
the silver streak
biển Măng-sơ
ngoại động từ
đánh dấu cái gì bằng những đường sọc, những vệt
white marble streaked with brown
đá hoa trắng có vân nâu
làm cho có đường sọc, làm cho có vệt
face streaked with tears
mặt đầy nước mắt chảy thành vệt
white marble streaked with red
cẩm thạch trắng có vân đỏ
nội động từ
thành sọc, thành vệt
thành vỉa
(thông tục) di động rất nhanh (theo hướng nào đó)
the children streaked off (down the street) as fast as they could
bọn trẻ phóng vùn vụt thật nhanh (xuống đường phố)
trần truồng chạy nhanh qua một khu rộng, trống để gây khó chịu cho mọi người hoặc để đùa vui


/stri:k/

danh từ
đường sọc, vệt
black with red streaks màu đen sọc đỏ
streak of light một vệt sáng
streak of lightning tia chớp
like a streak of lightning nhanh như một tia chớp
vỉa
tính, nét, nết, chất
he has a streak of humour in him ở anh ta có cái nét hài hước
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hồi, thời kỳ, cơn
a long streak of bad luck thời kỳ dài gặp vận rủi !like a streak
(thông tục) nhanh như chớp !the silver streak
biển Măng-sơ

ngoại động từ ((thường) động tính từ quá khứ)
làm cho có đường sọc, làm cho có vệt
face streaked with tears mặt đầy nước mắt chảy thành vệt
white marble streaked with red cẩm thạch trắng có vân đỏ

nội động từ
thành sọc, thành vệt
thành vỉa
đi nhanh như chớp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "streak"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.