Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steersman
steersman
['stiəzmən]
danh từ, số nhiều steersmen
người lái tàu, người lái thuyền


/'stiəzmən/

danh từ
người lái tàu thuỷ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "steersman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.