Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spinose
spinose
['spainous]
tính từ
có gai, nhiều gai (như) spinous


/'spainous/

tính từ
có gai, nhiều gai ((cũng) spinous)

Related search result for "spinose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.