Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spermatozoon
spermatozoon
[,spə:mətə'zouən]
danh từ, số nhiều spermatozoa
(sinh vật học) tinh trùng


/,spə:mətou'zouɔn/

danh từ, số nhiều spematozoa
(sinh vật học) tinh trùng ((cũng) sperm)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spermatozoon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.