Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shoppy
shoppy
['∫ɔpi]
tính từ
quá chuyên môn, có tính chất nhà nghề


/'ʃɔpi/

tính từ
quá chuyên môn, có tính chất nhà nghề

Related search result for "shoppy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.