Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sapid
sapid
['sæpid]
tính từ
thơm ngon, có vị (thức ăn)
có hứng thú, đầy thú vị (câu chuyện, bài viết...)


/'sæpid/

tính từ
thơm ngon, có vị (thức ăn)
có hứng thú, đầy thú vị (câu chuyện, bài viết...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sapid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.