Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
salep


/'sæləp/

danh từ

bột củ lan (dùng để ăn) ((cũng) saloop)


Related search result for "salep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.