Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
purse-proud
purse-proud
['pə:s'praud]
tính từ
vây vo vì giàu có, hợm mình vì giàu có


/'pə:spraud/

tính từ
vây vo vì giàu có, hợm mình vì giàu có

Related search result for "purse-proud"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.