Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poker-face
poker-face
['poukəfeis]
danh từ
(thông tục) mặt lạnh như tiền, mặt phớt tỉnh


/'poukə'feis/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mặt lạnh như tiền, mặt phớt tỉnh (như của anh chàng đánh pôke đang tháu cáy)

Related search result for "poker-face"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.