Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poker-faced
poker-faced
[,poukə'feist]
tính từ
có bộ mặt lạnh như tiền, có bộ mặt phớt tỉnh


/'poukə'feist/

tính từ
có bộ mặt lạnh như tiền, có bộ mặt phớt tỉnh (như của anh chàng đánh pôke đang tháu cáy)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "poker-faced"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.