Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plague-spot
plague-spot
['pleigspɔt]
danh từ
nốt bệnh dịch
vùng bị bệnh dịch
(nghĩa bóng) nguồn gốc của sự sa đoạ hư hỏng; triệu chứng của sự sa đoạ hư hỏng


/'pleigspɔt/

danh từ
nốt bệnh dịch
vùng bị bệnh dịch
(nghĩa bóng) nguồn gốc của sự sa đoạ hư hỏng; triệu chứng của sự sa đoạ hư hỏng

Related search result for "plague-spot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.