Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peneal
peneal
['painiəl]
tính từ
(giải phẫu) hình nón thông
peneal gland
tuyến tùng


/'painiəl/

tính từ
(giải phẫu) hình nón thông
peneal gland tuyến tùng

Related search result for "peneal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.