Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parerga
parerga
Xem parergon


/pæ'rə:gɔn/

danh từ, số nhiều parerga /pæ'rə:gə/
việc làm phụ, việc làm ngoài giờ

Related search result for "parerga"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.