Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
niminy-piminy
niminy-piminy
['nimini'pimini]
tính từ
(nói về điệu bộ) màu mè, õng ẹo


/'nimini'pimini/

tính từ
điệu bộ màu mèo, õng ẹo

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.