Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
twee
tính từ
sướt mướt (hấp dẫn với những người có thị hiếu đa cảm hoặc thấp kém)twee
[twi:]
tính từ
(thông tục) sướt mướt (hấp dẫn với những người có thị hiếu đa cảm hoặc thấp kém)
she has a rather twee manner that I find irritating
cô ta có một bộ dạng khá õng ẹo khiến tôi phải phát cáu lên
da cảm quá mức, xinh đẹp quá mứcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.