Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
necessitate
necessitate
[ni'sesiteit]
ngoại động từ
bắt phải, đòi hỏi phải, cần phải có


/ni'sesiteit/

ngoại động từ
bắt phải, đòi hỏi phải, cần phải có

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "necessitate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.