Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
muttony
muttony
['mʌtni]
tính từ
có mùi vị thịt cừu


/'mʌtni/

tính từ
có mùi vị thịt cừu

Related search result for "muttony"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.