Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
muster-book
muster-book
['mʌstə'buk]
danh từ
(quân sự) danh sách các lực lượng quân sự


/'mʌstə'buk/

danh từ
(quân sự) danh sách các lực lượng quân sự

Related search result for "muster-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.