Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
musketry
musketry
['mʌskitri]
danh từ
thuật bắn súng hoả mai; thuật bắn súng trường
loạt đạn súng hoả mai; loạt đạn súng trường


/'mʌskitri/

danh từ
thuật bắn súng hoả mai; thuật bắn súng trường
loạt đạn súng hoả mai; loạt đạn súng trường

Related search result for "musketry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.