Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lonesomeness
lonesomeness
['lounsəmnis]
danh từ
cảnh hiu quạnh
cảnh cô đơn


/'lounsəmnis/

danh từ
cảnh hiu quạnh
cảnh cô đơn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lonesomeness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.