Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
land-hunger
land-hunger
['lænd,hʌηgə]
danh từ
sự khao khát ruộng đất


/'lænd,hʌɳgri/

danh từ
sự khao khát ruộng đất

Related search result for "land-hunger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.