Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
judas
judas
['dʒu:dəs]
danh từ
(kinh thánh) Giu-đa (kẻ đã phản bội Chúa Giê-xu)
(nghĩa bóng) kẻ phản bội
(judas) lỗ nhỏ đục ở cánh cửa ((cũng) judas-hole)


/'dʤu:dəs/

danh từ
(kinh thánh) Giu-dda (kẻ đã phản bội Chúa Giê-xu)
(nghĩa bóng) kẻ phản bội
(judas) lỗ nhỏ đục ở cánh cửa ((cũng) judas-hole)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "judas"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.