Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intumesce
intumesce
[,intju:'mes]
nội động từ
sưng, phồng lên


/,intju:'mes/

nội động từ
sưng, phồng, cương lên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "intumesce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.