Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inexistent
inexistent
[,inig'zistənt]
tính từ
không có, không tồn tại


/,inig'zistənt/

tính từ
không có, không tồn tại

Related search result for "inexistent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.