Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indian file


/'indjən'fail/

danh từ
(quân sự) hàng một
    in indian_file thành hàng một

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "indian file"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.