Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inbuilt




tính từ
gắn liền; vốn có; sẵn có; cố hữu



inbuilt
['inbilt]
tính từ
gắn liền; vốn có; sẵn có; cố hữu


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.