Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-conditioned
ill-conditioned
['ilkən'di∫nd]
tính từ
có ác ý, có ý xấu
ở trong tình trạng xấu


/'ilkən'diʃnd/

tính từ
có ác ý, có ý xấu
ở trong tình trạng xấu

Related search result for "ill-conditioned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.